Új templomot szentelt fel dr. Pápai Lajos megyéspüspök a Lőverekben. Az ünnepi szentmisén résztvett Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője is.

Templomszenteléssel egybekötött ünnepi szentmisét tartottak az új Árpádházi Szent Margit templomban. Az ünnepi szentmisét Dr. Pápai Lajos megyéspüspök celebrálta. A templom előtti tér is zsúfolásig megtelt az ünnepre egybegyűlt hívekkel, akik kivetítőn követhették az ünnepet.

Az eseményen résztvett Hegyi László egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője, dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere, a képviselőtestület több tagja, a tervező, a kivitelező és a templomépítést segítők.

Pápai Lajos,  Győri megyéspüspök szentbeszédében arról szólt, hogy a templom jel, ami Istenre emlékeztet.  A templom a szövetség jele, Isten megszólíthatóságának jele. Isten az ember segítségére sietett, hogy a jelek mellett valóságosan is megszülessen, így Jézus Krisztus az Isten temploma.  A templom nem csak Istenre, Krisztusra, hanem az egyházra is mutat, mi magunknak is Isten templomaivá kell lennünk – mondta Pápai Lajos püspök, aki Szent Margit és Apor püspök példáját is említette, akiket követnünk kell életünkben.

A Szent Margit templom plébánosaként Bognár István a hála és a köszönet hangján szólt a megjelentekhez, akik között jelen voltak mindazok, akik anyagiakkal, lelkiekkel, imádsággal támogatták az új templom építését.

Bognár István plébános Salamon imájával kérte továbbra is: „Legyen szemed éjjel és nappal nyitva e szent hajlék felett!”

A hívek nevében Vigné Kovács Margit mondott köszönetet mindazoknak,akik munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy az ünneplő szeretetben osztozva megtartott szentmisére sor kerülhessen a templomszentelés alkalmával.

Az oltárszentelés előtt kerültek be az ereklyék az oltárba. Két szent ereklyéje is elhelyezésre kerül. Szent Margit csontereklyéje már eddig is a Plébánia birtokában volt. Boldog Apor Vilmos püspök véres ingének egy kis darabját a püspök Győrből hozta. Apor Vilmos volt, aki 70 évvel ezelőtt megalapította a Lőverekben a Plébániát.  Az ereklyék behelyezése esetünkben a szentmise előtt már megtörtént a püspök által.
Az oltár felszentelésekor a püspök 5 helyen  – középen és a négy sarkán – megkeni  krizmával az oltárt – Krisztus 5 sebére utalva. égetnek.

Ezután körbejárta a templom falait, és ott a 12 erre megjelölt helyen (kereszt és gyertya a falakon) ugyancsak megkente krizmával a falakat. A 12 „apostolgyertya” az egyház apostoli mivoltára utal. Ezután történt meg a felszentelt oltár feldíszítése terítővel, és mindenféle misekellékkel. A fehér vászon terítő Krisztus testét jelképezi, amely sok szenvedés után vált tisztává, amikor a föltámadás után a dicsőségbe jutott. Ezután gyúltak ki a fények a templomban. Innentől kezdődően a szentmise hagyományosabb részei folytatódtak.
Az Olvasmányt Bognár István plébános olvasta: Salamon templomszentelés utáni imája volt az olvasmány. A perselyezés bevétele ezúttal a templom hiányzó berendezéseit szolgálta.

A templomépítés előzményei:

A Lőverek (amely a XIX. század végéig kertes üdülőövezete volt a városnak) lassan állandó lakókkal is benépesül, a domonkos szerzetesek pedig Julianeum néven internátust építenek a Töpler-villa melletti telken. A kápolnát ideiglenesen a szomszédos villában (az egykori szalon bővítésével) tervezik.

1943. november 25-én áldotta meg (az azóta Boldog) Apor Vilmos püspök a Julianeum kápolnáját – Árpádházi Szent Margit tiszteletére. (Ez volt akkor az első templom, amelynek Szent Margit lett a titulusa, hiszen XII. Piusz pápa néhány nappal korábban, 1943. november 19-én avatta szentté a néhai magyar királylányt, mint az engesztelés, az alázatosság és Krisztus követésének példaképét.)

Pontosan 70 évvel ezelőtt,  1943. március 1-én kapott önálló egyházközségi rangot a Szent Margit Lelkészség, amely ezzel hivatalosan is az egyre bővülő városrész lelki központja lett. Apor püspök már ekkor hangsúlyozta, ez a „villakatedrális” csak ideiglenes háza az Istennek, mielőbb új templomra van szükség a Lőverekben. Ez az ígéret 70 év múlva válhatott valóra.

A régi vágy Bognár István plébános Sopronba érkezésével vett új fordulatot. 2011 őszén megfogalmazódott a templomépítés imája, amelyet azóta is minden nap elimádkoznak a Lőverek hívei.

2012 az előkészület és a tervezés ideje

 

Adatok az épületről:

Tervező: a soproni Meander Építésziroda. Vezető tervező Supka-Kovács Tamás építész, aki maga is a Lőverek lakója, és a Plébánia hívő közösségének aktív tagja. Számos építészetileg díjazott épületet (elsősorban lakóházat) tervezett már, ez az első megvalósuló templomterve.

Az új templom a harangláb-plébánia-templom hármas egységében a hagyományok megőrzésével egy modern megfogalmazású szakrális tér megvalósulása.

Az új épület 3 szintes (800-1000 férőhelyes urnatemető lesz az altemplomban, 280 férőhelyes a templomszint, fölé nyúlik a kórusnak is helyet biztosító karzat). Hasznos alapterülete 600 m2. A szintek közötti átjárást a toronyba rejtett lift is segíti.

A torony „kilátóként” is impozáns: a 7 méteres kivilágítható kereszt tövéből nézve Sopron egyik legszebb panorámája tárul elénk. (A kereszt a Tűztorony tetején forgó sassal van egy magasságban!)

A templom építészetileg kiemelendő elemei: bélletes kapuzat, gótikus boltívet mintázó homlokzat, tájba simuló kubus (épülettömeg), természetes építőanyagok (tégla, üveg, kőpala fedés) használata, a régi és a modern átjárhatósága (a Plébánia épület és az új templom közti közvetlen folyosó is!)

 

Adatok a kivitelezésről:

Kivitelező: a soproni Stettin-Hungária Magas- és Mélyépítőipari Kft. (Ők végezték a Tűztorony felújítását és több megbízást kaptak már a Győri Egyházmegyétől. Ez az első templomépítésük.) Ügyvezető-igazgató: Kóbor Csaba.

A kivitelezés tervezett és realizált költsége: 305 millió Ft.

A kivitelezés nehézségei a terepviszonyokból adódtak: nehezen megközelíthető, keskeny és meredek telken kellett nagy földmunkákat igénylő feladatokat megoldani.

Több mint 10 ezer köbméter földet kellett megmozgatni.

A munkákat egy 26 méteres toronydaru is segítette 45 méteres gémkinyúlással.

Néhány nagyobb esőzés nehezítette a munkát, de a kivételesen enyhe télben jól haladtak.

A templom belsőépítészeti munkáinak jó része felajánlásként, adományokból készült: többek között a padozat kövei, a világítás egy része, a keresztút festett üvegképei, a szentély bútorzata. A templom előtti téren, a támogatói falon a vésett téglákon a nagyobb összeget adományozók névsora olvasható.